Novadoor logo

Kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe

Kurtyny Dymowe GSF KDS / GSF KDR przeznaczone są do stosowania w budynkach jako wydzielenie stref dymowych. Typowymi zadaniami kurtyn dymowych są: stworzenie zbiornika dymu poprzez gromadzenie i ograniczenie transportu dymu, skierowanie dymu w kierunku wcześniej określonym, zapobieganie lub opóźnianie napływania dymu do innych stref lub pustek powietrznych.

Rodzaje

Ze względu na sposób działania

 • Kurtyny dymowe GSF KDS – stałe
 • Kurtyny dymowe GSF KDS – ruchome

Ze względu na klasy odporności ogniowych

 • D600160
 • D600181
 • DH60
 • DH133

Kurtyny dymowe-ruchome dzielimy ze względu na charakter pracy

 • ASB1 Kurtyna zaczyna pracować po aktywacji lub zaniku zasilania, w zakresie prędkości 0,06 – 0,30 m/s, nie niżej niż 2,5 metra od poziomu podłogi
 • ASB2 Kurtyna zaczyna pracować tylko po aktywacji, w zakresie prędkości 0,06 – 0,30 m/s, nie niżej niż 2,5 metra od poziomu podłogi
 • ASB3 Kurtyna zaczyna pracować po aktywacji lub zaniku zasilania, w zakresie prędkości 0,06 – 0,15 m/s, na każdej wysokości
 • ASB4 Kurtyna zaczyna pracować tylko po aktywacji, w zakresie prędkości 0,06 – 0,15 m/s, na każdej wysokości

Budowa

Ze względu na swoją konstrukcję, kurtyny dymowe mogą być łączone modułowo, co pozwala tworzyć zabezpieczenia o nieograniczonych wymiarach. Szerokie zastosowanie kurtyn pozwala na ich montaż zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budynkach komercyjnych.

Stała kurtyna dymowa GSF KDS składa się z

 • Płaszcza Kurtyny – wykonanego z tkaniny przeciwpożarowej
 • Elementu mocującego
 • Listwy balastowej

Ruchoma kurtyna dymowa składa się z

 • Płaszcza kurtyny – wykonanego z tkaniny przeciwpożarowej
 • Wału nawojowego
 • Obudowy wału
 • Listwy balastowej
 • Napędu Kurtyny

Płaszcz kurtyny dymowej ruchomej nawinięty jest na wał i utrzymywany w pozycji otwartej za pomocą silnika elektrycznego. W przypadku zagrożenia pożarowego następuje zwolnienie płaszcza kurtyny. Sterowanie kurtyny odbywa się za pomocą centrali sterowniczej.

OPCJE DODATKOWE

 • Malowanie zespołu obudowy na dowolny kolor z palety RAL
 • Możliwość wykonania prowadnic