Serwis

A. Naprawy, remonty, modernizacje, przeglądy

Serwis jest naszą priorytetową działalnością.
Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi serwisowe były fachowe, profesjonalne,
zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Na zgłoszenia serwisowe staramy się reagować szybko tj. przeciętnie do 48 godzin.
Ze względu na dużą ilość akcesoriów i podzespołów, które posiadamy w swoim magazynie jesteśmy w stanie wykonać większość napraw
w bardzo krótkim czasie, a typowe usterki usuwamy podczas jednorazowej wizyty nawet „od ręki”, gdyż nasi serwisanci wyjeżdżając w teren wyposażeni są w dużą ilość części.

Zajmujemy się:

 • naprawami doraźnymi
 • kompleksowymi remontami
 • modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzeń dzięki wykorzystywaniu w naprawach akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania
 • doborem nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji uwzględniających potrzeby i miejscowe uwarunkowania zabudowy
 • przeglądami serwisowymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, które są potwierdzane
 • protokołami zawierającymi wykaz wykonanych prac oraz zalecenia ewentualnych napraw

Serwisujemy takie urządzenia jak:

 • bramy segmentowe
 • bramy harmonijkowe
 • bramy rolowane
 • bramy szybkobieżne
 • bramy przeciwpożarowe
 • bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
 • stanowiska przeładunkowe (rampy przeładunkowe, fartuchy uszczelniające)
 • szlabany
 • stoły nożycowe
 • rolety
 • kraty rolowane
 • napędy do bram
 • okna i drzwi (regulacje)

B. Umowy serwisowe, obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

Zarówno firmom jak i klientom indywidualnym oferujemy bardzo korzystną formę współpracy serwisowej. Jest nią umowa serwisowa.

Korzyści z zawarcia umowy serwisowej:

 • daje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dotyczących napraw serwisowych lub przeglądów.   
 • gwarantuje klientowi niezmienność warunków umowy przez cały okres jej trwania
 • gwarantuje szybką reakcję na zgłoszoną awarię
 • gwarantuje szybkie usunięcie usterki a jeśli naprawa wymaga użycia specjalnych części lub podzespołów szybkie ich zamówienie
 • może być zawarta na czas określony lub nieokreślony a także może być umową jednorazową podpisaną na potrzeby np. jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzeń.

Umowa zawiera m.in.

 • określenie czasu zdiagnozowania usterki lub jej usunięcia
 • określenie terminu przystąpienia do naprawy serwisowanego urządzenia
 • określenie harmonogramu oraz kosztów przeglądów i konserwacji urządzeń
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądu
 • określenie stawki za dojazd dla napraw odpłatnych
 • określenie stawki roboczogodziny serwisowej dla napraw odpłatnych
 • określenie cen podstawowych części zamiennych – na życzenie

Obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

Awarię mogą Państwo zgłosić:

 • e-mailem
 • telefonicznie
 • faxem

Na zgłoszenie serwisowe reagujemy niezwłocznie a termin usunięcia usterki staramy się ustalić szybko i w dniu dogodnym klientowi.

Każda naprawa urządzenia zakończona jest podpisaniem protokołu odbioru, w którym klient stwierdza poprawność wykonania naprawy/montażu i może wskazać ewentualne uwagi.

Przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń przeprowadzane są w oparciu o tzw. karty czynności serwisowych, które są wykazem czynności, części i podzespołów, które należy poddać przeglądowi i konserwacji. Po każdym przeglądzie w karcie czynności wskazywane są ewentualne zalecenia napraw lub elementy konieczne do wymiany.

Klienci, którzy współpracują z nami w oparciu o umowę serwisową otrzymują dodatkowo książkę przeglądów i napraw serwisowych. Jest ona zakładana indywidualnie dla każdego klienta i oprócz tego odrębnie dla każdego obiektu serwisowego – urządzenia, które klient posiada (np. dla bramy, automatu, szlabanu, itp.). Po każdym przeglądzie lub naprawie klient otrzymuje wykaz czynności, które zostały wykonane oraz wpis do książki serwisowej.